Sveikiname su Šventomis Velykomis

Tegul šv. Velykų rytas atnešą gėrį ir tyrą pavasario nuotaiką į Jūsų namus. Tebūna ši šventė apsuta artimųjų šilumos, gaivios ramumos ir nekasdieninės pilnatvės. Pažadinkime bundančią gamtą, įkvėpkime kitus tikėti bei skleiskime gerumą kartu.